Ιθαγένεια Αγία Λουκία Νομοθεσία

Ιθαγένεια Αγία Λουκία Νομοθεσία

Το πρόγραμμα Citizenship by Investment της Αγίας Λουκίας ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2015 μετά την έγκριση του νόμου αριθ. 14 του 2015, του νόμου περί ιθαγένειας από επενδύσεις στις 24 Αυγούστου 2015. Ο στόχος του νόμου είναι να επιτρέψει στα άτομα να αποκτήσουν την ιθαγένεια της Αγίας Λουκίας με εγγραφή μετά μια ειδική επένδυση στην Αγία Λουκία και για συναφή θέματα ..