Ιθαγένεια της Αγίας Λουκίας - Κυβερνητικά Ομόλογα - μοναδικός αιτών - Ιθαγένεια της Αγίας Λουκίας

Ιθαγένεια της Αγίας Λουκίας - Κυβερνητικά Ομόλογα - Ενιαία

Κανονική τιμή
$ 12,000.00
Τιμή πώλησης
$ 12,000.00
Κανονική τιμή
Εξαντλημένα
Τιμή μονάδος
για 
Με ΦΠΑ.

Ιθαγένεια της Αγίας Λουκίας - κυβερνητικά ομόλογα - μεμονωμένος αιτών

Ιθαγένεια της Αγίας Λουκίας - κυβερνητικά ομόλογα

Η ιθαγένεια με επένδυση μπορεί να γίνει μέσω της αγοράς μη τοκοφόρων κρατικών ομολόγων. Αυτά τα ομόλογα πρέπει να εγγραφούν και να παραμείνουν στο όνομα του αιτούντος για περίοδο διατήρησης πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της πρώτης έκδοσης και να μην προσελκύσουν επιτόκιο.

Μόλις εγκριθεί μια αίτηση για ιθαγένεια μέσω μιας επένδυσης σε κρατικά ομόλογα, απαιτείται η ακόλουθη ελάχιστη επένδυση:

  • Ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση μόνο: 500,000 US $
  • Αιτών που υποβάλλει αίτηση με σύζυγο: 535,000 US $
  • Ο υποψήφιος που υποβάλλει αίτηση με σύζυγο και έως και δύο (2) άλλα εξαρτώμενα άτομα: 550,000 US $
  • Κάθε επιπλέον προκριματικό που εξαρτάται: 25,000 $ ΗΠΑ